Nodokļi mūsu ikdienā un grāmatvedībā

Vasaras apmācības – paātrinātais kurss!

 

Mērķis: izskatīt aktuālās problēmas un situācijas nodokļu uzskaitē, aprēķinos un atskaišu iesniegšanā.

Kursa laikā tiks apskatīti ikdienā pielietojamie nodokļi – PVN, UIN, IIN, sociālās iemaksas, UVTN, MUN,  kā arī tiks sniegts ieskats pārējos nodokļos – NĪN, Akcīzes nodoklis, DRN u.c.

Kursu laikā tiks izskatītas reālas situācijas, sniegti piemēri un risināti dažādi uzdevumi.

Kursi notiek Rīgas centrā, pie Ziedoņdārza – Artilērijas iela 40i, Rīga. Norises laiks: no 10:30 līdz 14:30.

 

KURSA SATURS

 

1.diena – 12.jūlijs   10:30-14:30 (6 akadēmiskās stundas)

 

  • ·  Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN): IIN progresīvās likmes, to pielietojums un aprēķins. Atvieglojumi, attaisnotie izdevumi, neapliekamais minimums-tā noteikšana, darbinieka tiesības un pienākumi. Ar nodokli neapliekamie ienākumi. Ar IIN citādi apliekamie ienākumi – Uzņēmuma līgums, Autoratlīdzības, ienākums no kapitāla un kapitāla pieauguma – būtiskais!
  • Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI): Obligāti pakļautās personas VSAOI, brīvprātīgā pievienošanās. VSAOI likmes. VSAOI – darba samaksai un autoratlīdzībām.

 

2.diena – 19.jūlijs  10:30-14:30 (6 akadēmiskās stundas)

 

  • Pievienotās vērtības nodoklis (PVN):ar PVNapliekamie un neapliekamie darījumi, PVN likmes. Priekšnodoklis, tā atskaitīšanas tiesības. Darījumi ar ES un trešajām valstīm- darījumi ar reģistrētiem PVN maksātājiem un nereģistrētām personām. Likumā noteiktie īpašie režīmi. 
  • Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis(UVTN): nodokļa objekts un maksātāji. Likumā noteiktie atbrīvojumi. Patapinājuma, nomas vai darba līgums?..
  • Dabas resursu nodoklis(DRN):ieskats DRN likuma normās – apliekamie objekti-darījumi un citi objekti. Atbrīvojumi. Atskaitīšanās kārtība.
  • Akcīzes nodoklis: akcīzes nodokļa objekti. Aktualitātes. Atbrīvojumi no nodokļa.
  • Nekustamā īpašuma nodoklis(NĪN): nodokļa objekti, likmes. Atbrīvojumi no nodokļa. Tiesības apstrīdēt nodokļa aprēķinu.

 

3.diena – 26.jūlijs  10:30-14:30 (6 akadēmiskās stundas)

 

  • ·  Mikrouzņēmumu nodoklis (MUN): noteiktie kritēriji un ierobežojumi MUN maksātājiem. MUN aprēķināšana un deklarēšana. Soda sankcijas, ja neievēro kritērijus. Darbinieku tiesības un darba devēja pienākumi.
  • Uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN): UIN objekti un apliekamās bāzes veidošanās: Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi; reprezentatīvie un personāla saliedēšanas un motivēšanas izdevumi; darījumi ar saistītām personām; izsniegtie aizdevumi saistītām personām; norakstītie debitoru parādi u.c. UIN likumā noteiktās atlaides: ziedojumi; lauksaimniecība u.c.
  • Saimnieciskās darbības veicēja - pašnodarbinātās personas nodokļi: ieņēmumu un izdevumu uzskaite, izdevumu ierobežojuma noteikšana no saimnieciskās darbības; Gada deklarācijas sastādīšanas principi-peļņas noteikšana, attaisnotie izdevumi; VSAOI;  PVN.

 

Kursa cena – 159,00 + PVN

Ir iespējams apmeklēt arī atsevišķas kursa dienas. Atsevišķas dienas cena – 59,00 + PVN

Cenā iekļauts: izdales materiāls, konsultācijas kursa laikā, rīta kafija/tēja un 1 kafijas pauze (kafija, tēja, uzkodas), ūdens neierobežotā daudzumā visa kursa laikā.

Mācības programmas

Mūsu partneri

Kontakti

KIF "Biznesa komplekss"

Brīvības gatve 223, Rīga, LV-1039, Latvija

Administrācija: (+371) 26 164 113

Valdes priekšsēdētāja Inga Pumpure: (+371) 26 434 123