Profesionālās pilnveides izglītības programma
"Iekšējais un ārējais audits"

160 stundas

 

REĢISTRĀCIJA

 

Kam programma paredzēta Grāmatvežu kompetences sertifikātu īpašniekiem
Ko varēsiet apgūt

Detalizētas zināšanas par iekšējā un ārējā audita būtību, pamatprincipiem, standartiem un to pielietošanu praksē

Mācību īpatnības

Zināšanas un prasmes par iekšējās kontroles sistēmu, iekšējās kontroles, iekšējā un ārējā audita elementiem, vidi, risku novērtēšanu, kontroles pasākumiem, informāciju, saziņu, uzraudzību. Praktiskās nodarbībās līdz 60% no mācību laika tiek risināti tematiski uzdevumi un notiek dokumentu analīze

Mācību priekšmeti

Finanšu pārskati (18 st.)

Finanšu analīze (30 st.)
Nodokļu plānošana (26 st.)
Iekšējais audits un iekšējā kontrole (36 st.)
Ārējais audits (36 st.)
Profesionālā ētika (10 st.)

Saņemsiet savā īpašumā Speciāli sagatavotus mācību izdales materiālus un normatīvos dokumentus
Pārbaudes veidi Ieskaites un noslēgumā kompleksais eksāmens (4 st.).

Eksāmenu pieņem Grāmatvežu sertifikācijas centra neatkarīgā komisija.
Kādu dokumentu saņemsiet

1) IZM LR stingrās uzskaites apliecību par profesionālās pilnveides izglītību ar mazo valsts ģerboni.
2) Tiem, kuru zināšanas eksāmenā būs atbilstošas sertifikācijas prasībām varēs pretendēt arī uz starptautiski atzīta Kompetenta grāmatveža auditora sertifikāta saņemšanu, izsniedz Grāmatvežu sertifikācijas centrs

Jūsu finansiālais ieguvums Deklarējot ienākumus, Jūs saņemsiet IIN atmaksas mācību maksas (akreditētā programma), ja maksāsiet personīgi

 


Papildus informācija un pierakstīšanās

Pa tālr. 26164113 vai e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  vai This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Profesionālās pilnveides augstākā līmeņa izglītības programma 

"Praktiskā grāmatvedība atbilstoši Latvijas un starptautiskiem normatīviem aktiem"

200 stundas

 

REĢISTRĀCIJA

 

Kam programma paredzēta Grāmatvežiem ar vismaz 3 gadu darba pieredzi, lai sagatavotos eksāmeniem starptautiskā grāmatveža kompetences sertifikāta saņemšanai
Ko varēsiet apgūt Padziļināt un aktualizēt savas zināšanas saskaņā ar Latvijas grāmatvedības un starptautiskajiem finanšu pārskata standartiem
Mācību īpatnības Mācības ar praktisku ievirzi. 60% mācību laika atvēlēts praktisku situāciju un kompleksā uzdevuma risināšanai
Mācību priekšmeti Finanšu grāmatvedība (84 st.)
LR nodokļu sistēma (32 st.)
Vadības grāmatvedība (36 st.)
Tiesību pamati (28 st.)
Lietvedība (10 st.)
Saņemsiet savā īpašumā

Speciāli šai programmai sagatavotus, pastāvīgi aktualizētus mācību izdales materiālus, praktisko uzdevumu krājumu un normatīvos dokumentus
Pārbaudes veidi Ieskaites, kontroldarbi un 2 kompleksie eksāmeni:
1) Finanšu grāmatvedība un LR nodokļu sistēma (5 st.);
2) Vadības grāmatvedība, tiesību pamati un lietvedība (5 st.).
Eksāmenus pieņem Grāmatvežu sertifikācijas centra (GSC) neatkarīgā komisija
Kādu dokumentu saņemsiet 1) IZM LR stingrās uzskaites apliecību ar mazo valsts ģerboni par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi
2) Tie, kuru zināšanas eksāmenos būs atbilstošas sertifikācijas prasībām, varēs pretendēt uz Starptautiskā grāmatvežu kompetences sertifikāta saņemšanu, kas atbilst Eiropas standarta EN ISO/IEC 17 024:2012 prasībām un atzīts bez atkārtotas novērtēšanas 29 Eiropas Akreditācijas kooperācijas līgumvalstīs. Izsniedz Grāmatvežu sertifikācijas centrs
Jūsu finansiālais ieguvums Deklarējot ienākumus, Jūs saņemsiet IIN mācību maksas atmaksu (akreditētā programma), ja maksāsiet personīgi

 


Papildus informācija un pierakstīšanās

Pa tālr. 26164113vai e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  vai This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Profesionālā pilnveides vidējā līmeņa programma 
"Uzņēmumu grāmatvedība" 

170 stundas

 

REĢISTRĀCIJA

 

Kam programma paredzētaTiem, kam jau ir pamatzināšanas grāmatvedībā un vēlas iemācīties patstāvīgi sastādīt gada pārskatu
Ko varēsiet apgūt Zināšanas un prasmes par visu grāmatvedības uzskaites ciklu. Īpaša vērība tiek pievērsta gada pārskata sastādīšanai, sākot no posteņu novērtēšanas principiem un beidzot ar gada pārskata sastādīšanu saskaņā ar pēdējiem grozījumiem LR normatīvajos dokumentos un atbilstoši starptautiskajiem finanšu pārskata standartiem
Mācību īpatnības Mācības balstās uz praktiskiem darbiem, situāciju un komplekso uzdevumu risināšanu. 60% mācību laika atvēlēts praktiskiem darbiem
Mācību priekšmeti Finanšu grāmatvedība (108 st.)
LR nodokļu sistēma (30 st.)
Vadības grāmatvedība (20 st.)
Darba tiesības (8 st.)
Saņemsiet savā īpašumā Aktualizētus mācību izdales materiālus, normatīvos dokumentus un speciāli šīs programmas saturam atbilstošo uzdevumu krājumu.
Pārbaudes veidi Kontroldarbi, ieskaites un noslēgumā eksāmens (4 st.)
Kādu dokumentu saņemsiet IZM LR stingrās uzskaites apliecību ar mazo valsts ģerboni par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi
Jūsu finansiālais ieguvums Deklarējot ienākumus, Jūs saņemsiet IIN atmaksu mācību maksas atmaksas (akreditētā programma), ja maksāsiet personīgi

 


Papildus informācija un pierakstīšanās

Pa talr. 67 226 905, 29 443 241, tālr./faksu 67 227 202 vai e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mācības programmas

Mūsu partneri

Kontakti

KIF "Biznesa komplekss"

Artilērijas iela 40i, Rīga, LV-1009, Latvija

Administrācija: (+371) 26 164 113

Valdes priekšsēdētāja Inga Pumpure: (+371) 26 434 123