Profesionālās pilnveides sākotnējā līmeņa programma 
"Bilance un nodokļi"
160 stundas

 

REĢISTRĀCIJA

 

Kam programma paredzēta Tiem, kas vēlās grāmatvedību apgūt no pašiem pamatiem
Ko varēsiet apgūt

Sistematizētas grāmatvedības zināšanas saskaņā ar grāmatvedību reglamentējošiem normatīviem dokumentiem:

  • visi grāmatvedības uzskaites ciklu
  • praktiskas iemaņas par bilances posteņu vērtējumu (piemēri, uzdevumi)
  • darījuma dokumentu noformēšanu un to kontējumus
  • darba algas u.c. aprēķinus
  • gada pārskata priekšdarbus un to sagatavošanu
  • nodokļu aprēķināšanu un maksāšanas kārtību, pārskatu sagatavošanu
Mācību īpatnības

Mācības balstās uz praktiskiem darbiem, situāciju un komplekso uzdevumu risināšanu. 60% mācību laika atvēlēts praktiskiem darbiem

Mācību priekšmeti

Finanšu grāmatvedība (126 st.)
LR nodokļu sistēma (30 st.)

Saņemsiet savā īpašumā Pastāvīgi aktualizētus mācību izdales materiālus, normatīvos dokumentus un šai programmai paredzēto praktisko darbu uzdevumu krājumu
Pārbaudes veidi Kontroldarbi, ieskaites un noslēgumā eksāmens (4 st.)
Kādu dokumentu saņemsiet

IZM LR stingrās uzskaites apliecību ar mazo valsts ģerboni par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi

Jūsu finansiālais ieguvums Deklarējot ienākumus, Jūs saņemsiet IIN mācību maksas atmaksu (akreditētā programma), ja maksāsiet personīgi

Mūsu partneri

Kontakti

KIF "Biznesa komplekss"

Artilērijas iela 40i, Rīga, LV-1009, Latvija

Administrācija: (+371) 26 164 113

Valdes priekšsēdētāja Inga Pumpure: (+371) 26 434 123