Profesionālās pilnveides programmas

profesionālās pilnveides programmas

Lasīt sīkāk

Neformālā izglītība

neformālās izglītības programmas

Lasīt sīkāk

Mācību programmas bezdarbniekiem

Ja esat zaudējis darbu, nāciet mācīties pie mums

Lasīt sīkāk

SPECIALIZĀCIJA GRĀMATVEDĪBĀ

Mēs 25 gadus specializējamies grāmatvedības profesionālo zināšanu pilnveidē no minimālām zināšanām līdz ISO Starptautiska grāmatveža kompetences sertifikāta iegūšanai.

KOMPETENTI PASNIEDZĒJI

Mūsu pasniedzēji ir ne tikai profesionāļi teorētiķi un maģistri, bet arī grāmatvedības mācību līdzekļu autori un praktiķi, kas Jums skaidros vienkārši un saprotami par sarežģītām lietām grāmatvedībā un nodokļu sistēmā. Mācību laikā Jūs apgūsiet ne tikai teoriju, bet arī veiksiet praktiski visas grāmatveža funkcijas (65% mācību laika atvēlēts praktiskiem darbiem).

GRĀMATVEŽU KLUBI UN SKOLAS

Pēc mūsu absolventu ieteikuma jau 16 gadu darbojās 2 Grāmatvežu Klubi(GK) Rīgā(latviešu un krievu plūsma), 1 GK Valmierā (10 gadi) un 1 GK Liepājā (12 gadi). Divas Kompetences Skolas grāmatvežiem ( kompetences sertifikāta īpašniekiem Rīgā un Ventspilī). Klubos un Skolā Jums ir iespēja sistemātiski (6 reizes gadā x 6 stundas) ne tikai pilnveidot un aktualizēt savas zināšanas un prasmes grāmatvedībā un nodokļos, bet arī iepazīties ar Rīgas un Latvijas kultūru un vēsturi, apmeklējot pēc nodarbībām interesantākos objektus (izstādes, bibliotēkas, muzejus un utt.) draudzīgā grāmatvežu vidē daudzi dalībnieki ir kļuvuši par domu biedriem.

JŪSU IEGUVUMS

Mēs esam akreditēti un, sakaņā ar Iedzīvotāja Ienākuma nodokļa likumu, deklarējot savus ienākumus, Jums ir izdevīga iespēja atgūt 24% no Jūsu mācību maksas par mācību licencētām programmām. Par samērīgu mācību cenu Jūs saņemsiet labu mācību kvalitāti un tas arī noteikti būs Jūsu ieguvums! Jums vēl ir viena izvedīga iespēja ietaupīt sava uzņēmuma līdzekļus, izmantojot ES finanses mācoties pie mums, jo mēs piedalamies NVA mācību konkursos un esam NVA attiecīgā sarakstā

 

 

Nodokļi mūsu ikdienā un grāmatvedībā

Vasaras apmācības – paātrinātais kurss!

 

Mērķis: izskatīt aktuālās problēmas un situācijas nodokļu uzskaitē, aprēķinos un atskaišu iesniegšanā.

Kursa laikā tiks apskatīti ikdienā pielietojamie nodokļi – PVN, UIN, IIN, sociālās iemaksas, UVTN, MUN,  kā arī tiks sniegts ieskats pārējos nodokļos – NĪN, Akcīzes nodoklis, DRN u.c.

Kursu laikā tiks izskatītas reālas situācijas, sniegti piemēri un risināti dažādi uzdevumi.

Kursi notiek Rīgas centrā, pie Ziedoņdārza – Artilērijas iela 40i, Rīga. Norises laiks: no 10:30 līdz 14:30.

 

KURSA SATURS

 

1.diena – 12.jūlijs   10:30-14:30 (6 akadēmiskās stundas)

 

 • ·  Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN): IIN progresīvās likmes, to pielietojums un aprēķins. Atvieglojumi, attaisnotie izdevumi, neapliekamais minimums-tā noteikšana, darbinieka tiesības un pienākumi. Ar nodokli neapliekamie ienākumi. Ar IIN citādi apliekamie ienākumi – Uzņēmuma līgums, Autoratlīdzības, ienākums no kapitāla un kapitāla pieauguma – būtiskais!
 • Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI): Obligāti pakļautās personas VSAOI, brīvprātīgā pievienošanās. VSAOI likmes. VSAOI – darba samaksai un autoratlīdzībām.

 

2.diena – 19.jūlijs  10:30-14:30 (6 akadēmiskās stundas)

 

 • Pievienotās vērtības nodoklis (PVN):ar PVNapliekamie un neapliekamie darījumi, PVN likmes. Priekšnodoklis, tā atskaitīšanas tiesības. Darījumi ar ES un trešajām valstīm- darījumi ar reģistrētiem PVN maksātājiem un nereģistrētām personām. Likumā noteiktie īpašie režīmi. 
 • Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis(UVTN): nodokļa objekts un maksātāji. Likumā noteiktie atbrīvojumi. Patapinājuma, nomas vai darba līgums?..
 • Dabas resursu nodoklis(DRN):ieskats DRN likuma normās – apliekamie objekti-darījumi un citi objekti. Atbrīvojumi. Atskaitīšanās kārtība.
 • Akcīzes nodoklis: akcīzes nodokļa objekti. Aktualitātes. Atbrīvojumi no nodokļa.
 • Nekustamā īpašuma nodoklis(NĪN): nodokļa objekti, likmes. Atbrīvojumi no nodokļa. Tiesības apstrīdēt nodokļa aprēķinu.

 

3.diena – 26.jūlijs  10:30-14:30 (6 akadēmiskās stundas)

 

 • ·  Mikrouzņēmumu nodoklis (MUN): noteiktie kritēriji un ierobežojumi MUN maksātājiem. MUN aprēķināšana un deklarēšana. Soda sankcijas, ja neievēro kritērijus. Darbinieku tiesības un darba devēja pienākumi.
 • Uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN): UIN objekti un apliekamās bāzes veidošanās: Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi; reprezentatīvie un personāla saliedēšanas un motivēšanas izdevumi; darījumi ar saistītām personām; izsniegtie aizdevumi saistītām personām; norakstītie debitoru parādi u.c. UIN likumā noteiktās atlaides: ziedojumi; lauksaimniecība u.c.
 • Saimnieciskās darbības veicēja - pašnodarbinātās personas nodokļi: ieņēmumu un izdevumu uzskaite, izdevumu ierobežojuma noteikšana no saimnieciskās darbības; Gada deklarācijas sastādīšanas principi-peļņas noteikšana, attaisnotie izdevumi; VSAOI;  PVN.

 

Kursa cena – 159,00 + PVN

Ir iespējams apmeklēt arī atsevišķas kursa dienas. Atsevišķas dienas cena – 59,00 + PVN

Cenā iekļauts: izdales materiāls, konsultācijas kursa laikā, rīta kafija/tēja un 1 kafijas pauze (kafija, tēja, uzkodas), ūdens neierobežotā daudzumā visa kursa laikā.

Mūsu klienti

Čertas akreditētās profesionālās pilnveides izglītibas programmas:

 • Sākotnējā līmeņa programma "Bilance un nodokļi" (160 stundas)
 • Vidējā līmeņa programma "Uzņēmumu grāmatvedība" (170 stundas)
 • Augstākā līmeņa programma "Praktiskā grāmatvedība" (200 stundas)
 • Programma "Iekšējais un ārējais audits" (160 stundas)

Lasīt sīkāk

Neformālās izglītības programmas

 • Celtniecības uzņēmumu grāmatvedība (24 stundas)
 • Nodokļu grāmatvedība (28 stundas)
 • Datorprasmes grāmatvedība (60 stundas)

Lasīt sīkāk

Profesionālo zināšanu sistēma no sākotnējālīmeņa līdz starptautiski atzītam grāmatveža kompetences sertifikātam:

 • Sākotnējā līmeņa izglītības programma "Bilance un nodokļi" (160 stundas)
 • Vidējā līmeņa izglītības programma "Uzņēmumu grāmatvedība" (170 stundas)
 • Augstākā līmeņa izglītības programma "Praktiskā grāmatvedība" (200 stundas)

Lasīt sīkāk

Mācības par ES fonda līdzekļiem, izmantojot Valsts Nodarbinatības Aģentūras kuponu

Bezdarbniekiem ir iespēja pieteikties uz divām izglītības programmām:

 • Profesionālā pilnveides sākotnējā līmeņa izglītības programmu "Bilance un nodokļi
 • Neformālās izglītības programmu "Datorprasmes gramatvedības programma" (1С)

Lasīt sīkāk

Iespējas strādājošiem grāmatvežiem izmantot NVA kuponus

Izmantojiet NVA doto iespēju profesionālā pilnveidē grāmatvedībā un nāciet pie pume mācīties

 

Lasīt sīkāk

 

Mācības programmas

Mūsu partneri

Kontakti

KIF "Biznesa komplekss"

Brīvības gatve 223, Rīga, LV-1039, Latvija

Administrācija: (+371) 26 164 113

Valdes priekšsēdētāja Inga Pumpure: (+371) 26 434 123