Visiem pasniedzējiem ir:

  • pedagoģiskā izglītība
  • zinātniskais grāds
  • bagāta pieredze (7-16 gadu) darbā ar pieaugušo auditoriju
  • specializējušies atsevišķu izglītības programmu realizēšanā
  • liela pieredze izglītības programmu un tām pakārtotu mācību grāmatu un mācību izdales materiālu izstrādāšanā
  • pastāvīgi pilnveido profesionālās zināšanas, piedaloties semināros un zinātniski praktiskās konferencēs
  • ir pieprasīti lektori dažādos tematiskos semināros
  • grāmatvedības mācību grāmatu autori

Mūsu partneri

Galerija

Kontakti

KIF "Biznesa komplekss"

Gogoļa ielā 13-2

Rīga, Latvija

T: (+371) 67 226 905

T: (+371) 67 227 202