AR KO ATŠĶIRĀS AKREDITĒTĀ IZGLĪTĪBAS IESTĀDE SIA KIF «BIZNESA KOMPLEKSS» NO CITĀM MĀCĪBU IESTĀDĒM

 

 

1. Mums ir 24 gadu pieredze uzņēmēju, finansu speciālistu un grāmatvežu mācību profesionālās pilnveides mācību organizēšanā.

2. Ir izveidots specializēts grāmatvedības mācību centrs, kas piedāvā pakāpeniski četru līmeņu grāmatvedības programmu: no pamata līmeņa zināšanām līdz Starptautiskā grāmatvežu kompetences sertifikāta eksāmenu kārtošanas saskaņā ar ISO/IEC 17024 personāla novērtēšanas standarta prasībām un LR Likuma ,,Par atbilstības novērtēšanu” . Pēc trešā līmeņa grāmatvedības programmas apgūšanas var turpināt mācības tie, kuri vēlas iegūt zināšanas pēc mācību programmas ,,Iekšējais un ārējais audits” un pretendē uz Starptautiskā sertifikāta grāmatvedis-auditors saņemšanu.

3. Mēs esam akreditēti un tas dot iespēju mūsu klausītājiem, deklarējot savus ienākumus par mācību izdevumiem, saņemt atmaksu; tādā veidā ietaupīt līdzekļus līdz 23% un būt pārliecinātiem par mācību kvalitāti.

4. Latvijā ir pieprasītas visas četru līmeņu mācību programmas, kuras realizējam kopš 2000 gadā (vairāk nekā, kā 2000 grāmatvežu jau apguvuši šīs programmas). Katrs var izvēlēties sev piemērotu:

  • 1.līmenis: Bilance un nodokļi 160 st. grāmatvežiem ar minimālām zināšanām.
  • 2. līmenis: Uzņēmumu grāmatvedība 170 st. grāmatvežiem, kuri strādā un kādu atsevišku grāmatveža funkciju, bet vēlas strādāt patstāvīgi, kārtotjot gada pārskatu un bilanaci.
  • 3.līmenis: Praktiskā grāmatvedība atbilstoši Latvijas un starptautiskajiem normatīvajiem dokumentiem. 200 st. grāmatvežiem ne mazāk kā 3 gadu pieredzi gada  pārskata sagatavošanā un kuri pretendē uz Starptautiska grāmatveža kompetences sertifikāta saņemšanu un profesijas standarta 4.kvalifikācijas līmeņa apliecinājumu.
  • 4.līmenis: Iekšējais un ārējais audits 160 st. grāmatvežiem, kuri ir ieguvuši starptautisko grāmatvežu sertifikātu, bet vēlas padziļināt savas zināšanas iekšējā un ārējā auditā un pretendē uz starptautiska sertifikāta grāmatvedis-auditors saņemšanu.

5. Praktiskā pieeja mācībām. Mācību metodikā izmantojam nosacīti reālo uzņēmumā, attiecīgā grāmatveža praktisko darbu, šajā nolūkā 60-65% mācību laika tiek atvēlēts praktisko situāciju un komplekso uzdevumu risināšanai un analīzei. Klausītāji saņem uzdevumu krājumu ar praktiskiem piemēriem un uzdevumiem, tuvinātiem reālās dzīves situācijai uzņēmumos.

6. Darbojas Metodiskais kabinets un Metodiskā padome, kuras galvenais uzdevums ir izglītības programmu pilnveidošana, to satura nepārtraukta  pilnveidošna aktualizācija un integrācija.

7. Mums ir augsti kvalificēti pasniedzēji ar zinātnisku grādu, praktiskā un pasniedzēja darba pieredzi grāmatvedībā. Par pedagogu kompetenci liecina viņu izstrādātas mācību grāmatas grāmatvedībā. SIA KIF Biznesa Komplekss ir izdevis:

  • Grāmatvedības pamati
  • Finanšu grāmatvedība. Teorija un prakase.1.un 2. daļa (6 pedagogu darbs)
  • Vadības grāmatvedība
  • Mācību uzdevumu krājumi un situācijas grāmatveža praktiskam darbam
  • Финансовая бухгалтерия.Теория, примеры, проводки

8. Mēs organizējām un ieguldijām līdzekļus 4.līmeņa profesijas standarta «Grāmatvedis» izstrādei, kas ir iekļauts Latvijas valsts profesiju standartu sistemā.

9. Izveidota un jau 14 gadus pastāv vienīgā Latvijā Starptautiskā brīvprātīgā grāmatvežu sertifikācijas(novērtēšanas) sistēma un registrēts neatkarīgs SIA "Grāmatvežu Sertifikācijas Centrs’’ (28 valsts t.s. Latvija parakstīja atzīšanas procedūru starptautisko līgumu). GSC reģistrā ir 876 grāmatveži.

10. Izglītības iestādē darbojās kvalitātes vadības sistēma atbilstoši ISO standartam.Ir izstrādāta kvalitātes vadības rokasgrāmata. Visās mācību grupās tiek veikta aptauja par mācību kvalitāti, kuras rezultāti tiek apspriesti Metodiskajā padomē ar mērķi pastāvīgi pilnveidot mācību kvalitāti.

11. Mācības notiek pēc klientu iznēles: latviešu vai krievu valodā.

12. Pēc mūsu izglītejamo ierosinājuma darbojas grāmatvežu ISO Kompetences skola un Grāmatvežu klubi, tajos grāmatvedības speciālisti pilnveido savas profesionālās zināšanas 36 (6x6) stundu gadā. Nodarbību noslēguma notiek interesanti kultūras pasākumi (muzeju, izstāžu, mākslinieku galeriju, apmeklējumi un citi pasākumi).Tāda nestandarta pieeja mācībām, kur grāmatvedis saņem ne tikai profesionālās zināšanas, bet attīstās arī kā personība , motivē mācībām un darbam. Rada cilvēkā pozitīvās emocijas un optimistisko noskaņojumu, labvēlīgi ietekmē cilvēkus gan darbā, gan sadzīvē pastavīgo pārmaiņu laikā.

13. Mēs atrodamies Rīgas centrā – Artilērijas ielā 40i, 2. stāvā, pa kreisi. Viegli sasniedzamā un klusā vietā; pie Ziedoņdārza. (Pirms došanās, lūdzu, dodiet ziņu; mums ir durvju kods)

14. Mūsu firmai ir 3 klases, ar 10 līdz 20 cilvēku ietilpību.

15. Mēs esam akreditētās «Grāmatvedības un finanšu koledžas» un LATAK akreditētā «Grāmatvežu sertifikācijas centra» dibinātāji.

16. Mēs esam ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas (ISO SGA) dibināšanas iniciatori un organizētāji. Asociācijas mērķis ir attīstīt, ietekmēt un sakārtot Latvijas grāmatvedības vidi un problēmas. Mūsu eksperti strādā attiecīgās komitejās, regulāri tiekās ar LR Finanšu Ministrijas un VID speciālistiem sniedzot savus skatījumu no praktiķu puses par normatīvo aktu projektiem, kas skar nodokļu un grāmatvedības problēmas.

17. Visi izglītojamie, kas pēc profesionālās pilnveides mācību programmas apgūšanas veiksmīgi nokārto eksāmenus, saņem Valsts atzītu dokumentu (ar mazo Latvijas ģērboni.)

18. Mēs esam Latvijas Republikas Darba Devēju Konfederācijas (LR DDK) biedri un mūsu grāmatvedības eksperti piedalās attiecīgās komitejās, lai sniedzot priekšlikumus nodokļu, darba likuma un citus normatīvos aktu pilnveidošanai.

19. Mācības tiek organizētas arī Latvijas reģionos: Rīgā, VentspilīValmierā, Saldū, kur regulāri 4-6 reizes gadā notiek mācības grāmatvežiem.

Mūsu partneri

Kontakti

KIF "Biznesa komplekss"

Brīvības gatve 223, Rīga, LV-1039, Latvija

Administrācija: (+371) 26 164 113

Valdes priekšsēdētāja Inga Pumpure: (+371) 26 434 123